Nové stránky

WWW.GALERIELUXFER.CZ

21 listopadu, 2010

........ napsali o Petře Herotové


Na „nukleárních“ obrázcích Petry Herotové v Luxferu dochází ke štěpení atomů i vztahů

Česká Skalice/ Není nad názornost, řekla si patrně loňská finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého, mladá umělkyně Petra Herotová, která vystavuje do 3. prosince v Galerii Luxfer své kresby z cyklu Mínus plus. V souvislosti s touto výstavou předvedla na vernisáži pokus o štěpení atomu „Nejdříve do poloviny sklenice naliji líh,“ předvádí Herotová, „potom sklenici do dvou třetin doliji vodou. Pak do připraveného roztoku přidám prudce lžíci oleje. Vzniknout kuličky, které se vznášejí v roztoku. Štěpení atomu spočívá v tom, že nožem se kulička rozřízne a vzniknou dva atomy, které se mohou znovu spojit.“
Tato názorná demonstrace úzce souvisí s vystavenými pracemi, které působí jako technické výkresy s „nukleární“ tematikou, kde probíhá štěpení atomu. Zajímavostí je, že Herotová, která původně působila v Blansku jako kurátorka tamní galerie, se přestěhovala do obce Týn, v jejíž blízkosti je jaderná elektrárna Temelín. „Jde o sérii obrázků, z nichž zhruba polovinu jsem měla na Bienále mladých v Galerii U kamenného zvonu v Praze a druhou půlku pak na výstavě v polské Lodži. Teprve teď se mi to celé dostalo zpátky. Ze 45 kreseb zde vystavuji výběr 22, které mám nejraději. Je to tedy premiéra,“ uvedla Herotová.
A je to premiéra neobyčejně zdařilá. Technický problém štěpení atomu je v podání Herotové výtvarně neobyčejně silný i hravý zároveň. Jevy na obrázcích však pro ni nejsou odrazem fungování přírodní mechaniky, ale opět lidských vztahů a protikladů. Od začátku existence Luxferu jde o jednu z nejpůsobivějších expozic. Petra Herotová absolvovala pražskou AVU v ateliéru Jiřího Davida. „Jejím základním médiem je jednoduchá kresba, často jen v konturách nebo základních barvách, a prosté objekty z papíru,“ říká kurátor galerie Luděk Rathouský. Autorka ve svém díle výtvarně autobiograficky představuje své teritorium a existenci svou či svých blízkých. Dlouhou dobu kresbami mapovala své kroky a stopy na různých místech a trasách. V poslední době Herotová zaměřuje své kresby a diagramy zdánlivě od osob k věcem – atomům a fyzikálním principům.

Autor: Hynek Šnajdar

07 listopadu, 2010

LUXFER nově i na:

Angažované a politické umění
PhDr. Kateřina Štroblová

26.11.2010 od 19 hodin - Vila Čerych, Česká Skalice

Anotace:
Teretička umění a kultury Kateřina Štroblová představí aktuální fenomén politického umění. Kromě samotné problematiky pojmů jako politické a angažované umění, jejich souvislostmi a proměnou jejich vnímání se bude věnovat průřezu historií těchto uměleckých tendencí od počátků až po současnost. Vedle světových osobností se zaměří i na scénu českou, včetně jejích kontroverzních postav a projektů.

Cíl přednášky:
Seznámení veřejnosti s pojmy angažované a politické umění, jejich vnímáním a proměnami jeho obsahu z hlediska zahraničního i domácího.
Stručné představení uměleckých subjektů využívajících ve své tvorbě jeho principů.

Osnova přednášky:
- termíny aktivismus, angažované umění
- politický aktivismus ve světovém umění
- angažované umění v Čechách
Rafani
Guma Guar
Pode Bal
David Černý
Ztohoven