Nové stránky

WWW.GALERIELUXFER.CZ

24 srpna, 2010

.... o výstavě RAFANI V GALERII LUXFER

ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA
Vytvořil: Miroslav Ponomarev
http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/774354

02 srpna, 2010
RAFANI V LUXFERU

Umělecká skupina Rafani vznikla v roce 2000 v Praze.
Její tvorba vychází z konceptuálního umění s politickými a sociálními akcenty. Rafani si přirozeně osvojili běžné sociálně politické náměty, které realizovali ve veřejném prostoru a následně přenášeli do galerie. Fenomény jako demokracie, rasismus, komunismus či historie se staly nejen jejich námětem, ale i výrazovým prostředkem. Připraveni bourat předsudky a zavedená klišé se pouštěli do utopického boje za „vyšší kvalitu lidství“. Poslední čtyři roky se pokusili o skupinovou tvorbu bez použití textu, čímž se stali poněkud neviditelnými. Výměnou zato se ale totálně proměnila paleta vyjadřovacích prostředků a Rafani dosáhli nové kvality komunikace s divákem. Do svých instalací zapojují více videa, často záznamy performancí, kterými nezřídka doprovázejí své vernisáže. Není bez zajímavosti, že se poslední dobou intenzivně zabývají hudbou; přesněji řečeno elektronicky produkovaným hlukem (noise). Z toho všeho se dá usoudit, že ačkoli oni v současnosti čtyři pánové a jedna dáma mediálně mlčí, tím překvapivější a hlučnější se dá očekávat výstava signovaná černým nebo bílým kolečkem (jež je zároveň skupinovým logem).

Kateřina Štroblová

biják v galerii

Foto: Hynek Šnajdar