Nové stránky

WWW.GALERIELUXFER.CZ

06 října, 2010Petra Herotová ve své tvorbě zkoumá zejména prostor okolo sebe.
Absolvovala pražskou AVU v ateliéru Jiřího Davida. Jejím základním médiem je jednoduchá kresba, často jen v konturách nebo základních barvách, a prosté objekty z papíru. Autobiograficky mapuje své teritorium a existenci svou či svých blízkých (v kresbách popsala například výroky svého otce či své sociologické vazby s okolím). V sérii Pohledů z Blanska, kde několik let působila jako vedoucí galerie, se mimo jiné vyrovnává s mužskými a ženskými rolemi a stereotypy, stejně jako s určitou tvůrčí a osobní bezmocí související s životem na malém městě.
Dlouhou dobu kresbami mapovala své kroky a stopy na různých místech a trasách; v projektu pro loňskou Cenu Jindřicha Chalupeckého, jejíž byla finalistkou, pak sledovala osudy své jmenovkyně.
V poslední době Petra Herotová zaměřuje své kresby a diagramy zdánlivě od osob k věcem – atomům a fyzikálním principům. Tyto jevy však pro ni nejsou odrazem fungování přírodní mechaniky, ale opět lidských vztahů a protikladů.

Žádné komentáře:

Okomentovat